• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Lagana box kanalna oplata

Mala po veličini, velika po performansama. Sa oplatama visine od 1.6 do 2.4m, ovaj oplatni sistem pokriva cijelokupni raspon aplikacija na unutargradskim građevinskim projektima. Pretežno se koriste za postavljanje cijevi i kablova za struju, plin i vodu.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Medium box kanalna oplata

U vlastitoj klasi. Ova serija oplata nalazi se između lagane klase (LBR) i kapacitarnih oplata. Virtualno ne postoji linija proizvoda u Medium klasi koja se može mjeriti sa E+S rasponom asortimana. Specifične dimenzije i elementi dizajna ovog oplatnog sistema čine ga prikladnim za univerzalnu i raznoliku primjenu. U Medium rasponu oplata - cijevi do 1.45 m u vanjskom promjeru - ove oplate sa temeljnom visinom od 2.60 m su internacionalni "bestseller".

SAZNAJTE VIŠE

E+S Magnum box oplata

Kompaktna, ali ipak dovoljno prostrana za velike dimenzije cijevi. Box-ovi u Medium i Magnum klasama su se postavili u vodeću poziciju na tržištima po efikasnosti u postavljanju neobično dugih ili širokih cijevi. Ono što ističe ove box-ove su njihovi izvanredni elementi djelovanja kao što su dubina podgrađivanja do 6.00 m i širina iskopa od preko 4.70 m, sa vertikalnim otvorom od do 2.46 m.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Linear box oplata

E+S Linear-Box oplatni sistem je kombinacija kliznog oplatnog sistema i box podgrađivanja. Zahvaljujući vertikalno pomičnom nosaču (princip linearnog podgrađivanja), podgrađivanje je vrlo svestrano i zato je prikladno raznim potrebama gradilišta

SAZNAJTE VIŠE

E+S Element box za talpe

Jamska vodilica za talpe služi kao instalacija i element ozidavanja za ploče. Pretežno se koristi u rovovima sa brojnim cijevima i kablovima gdje bi velikoplošno podgrađivanje bilo neprikladno.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Box oplata za šahtove

Podgrađivanje šahtova pokazuje sva svojstva kompaktnog sistema podgrađivanja ali koriste se zidovi pod pravim kutovima prema panelima koji su dizajnirani tako da se mogu umetati i vaditi u četverostranoj iskopini na brz i siguran način.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Dragbox oplata za vuču

Dragbox je razvijen za projekte podgrađivanja isključivo na otvorenom terenu. Dostupan prostor u Dragbox-u između instaliranih ploča za vuču se koristi za postavljanje cijevi. Na kraju postavljanja cijevi, Dragbox zajedno sa pločama za vuču se povlači prema idućem ciklusu postavljanja cijevi.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Jednostruka klizna linearna oplata

Jednostruka klizna linearna oplata - nema usporedbe, sa linearnim oplatama tlo sa obje strane rova ostaje netaknuto, nema štetnih učinaka na temelje građevina, čak niti kada su u neposrednoj blizini iskopavanja. Nema ometanja toka prometa, čak niti kada se odvija uz sami rov. Do izuma linearne oplate takve su karakteristike smatrane neostvarivim.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Dvostruka klizna linearna oplata

Linearno podgrađivanje - nema usporedbe, sa linearnim kliznim oplatama tlo van rova ostaje netaknuto - nema negativnih utjecaja na zgrade i protok prometa. Umjesto fiksno postavljenih visećih raspršivača, nesavijajuće cilindarne jedinice linearnog oplatnog sistema drže potpornje i na taj način drže oplatne panele u rovu odvojenima. Na ovaj način širina rova ostaje konstantna kroz sve faze projekta. Sa opcionalnim E+S kliznim nosačem može se postići i daleko veća vertikalna propusnost cijevi.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Linearna klizna oplata za velike dubine

Linearna klizna oplata za velike dubine je nadogradnja poznatog linearnog oplatnog sistema gdje se dvije jedinice linearnih rovnih potpornja međusobno povezuju. Kada se konačno instaliraju, ta dva potpornja modula, komponente koje su jednake dužine, te se međusobno komplementiraju, samostalno se odupireći pritisku tla, dok istovremeno osiguravaju enormnu iskopnu površinu od oko 14 m koja se može postići koristeći ovom metodom. Zbog visokih performansi, ova metoda predstavlja stvarno velik korak za oplatnu tehnologiju.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Jednostuka klizna gradska kanalna oplata

Cjevovodi iznutra, promet izvana. Tijekom unutargradskih iskopavanja rovova, obavezno se mora obratiti pozornost na brojne cjevovode koji prelaze rov. Istovremeno vrlo je bitno da se ne prenose vibracije na tlo van rova zbog kuća, cesta i pruga koje su često neposredno uz rovove.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Dvostruka klizna gradska kanalna oplata

Prva dvostruka klizna gradska oplata. Napredak kroz inovaciju. Kao jedan od svjetskih vodećih specijalista za čelične oplate visokih performansi, E+S se posvetio problemu dubokih unutargradskih podgrađivanja. Rješenje, dvostruka klizna gradska linearna kanalna oplata, je još jedna prekretnica u impresivnoj seriji inovativnih sistemnih razvoja od E+S.

SAZNAJTE VIŠE

E+S Dvostruka klizna linearna kutna oplata

Kutna klizna oplata je specijalno oplatno rješenje za šahtove. Obično se sastoji od 4 klizne ploče i 4 kutna klizna potpornja. Djeluje bez specijalnih oslonaca. Sve sile se otpuštaju putem oplatnih panela. Kutne klizne oplate mogu se oblikovati po samo jednoj kliznoj stazi ili po preklopnim oplatama, ovisno o iskorištenim potpornjima.

SAZNAJTE VIŠE

E+S jednostruka klizna Rollbox oplata

Sa Rollbox oplatnim sistemom stabilan radni okvir sastoji se od dvaju pomičnih kliznih nosača na samo jednoj tračnici po kojoj se podgrađuje sa barem dva odvojnika. Ovakav navodeći okvir osigurava stabilnost sistema u svim fazama rada.

SAZNAJTE VIŠE

E+S dvostruka klizna Rollbox oplata

Sa Rollbox oplatnim sistemom stabilan radni okvir sastoji se od dvaju pomičnih kliznih nosača na samo jednoj tračnici po kojoj se podgrađuje sa barem dva odvojnika. Ovakav navodeći okvir osigurava stabilnost sistema u svim fazama rada.

SAZNAJTE VIŠE