• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

Krings Verbau box kanalna oplata KS100

KRINGS KS 100 box je svestrana podgrada / oplata za širok raspon iskopnih radova. Ovo je svjetski najupotrebljivanija box oplata. Njezina jednostavna upotreba u brojnim varijacijama po pitanju širine rova, dubine posla, duljine pristupačne na licu mjesta kao i konvencionalne prolaznošću za vodove (do 1.56m) čine sve postavke mogućima unutar maksimalnih zadanih veličina. Njezina ekonomska najučinkovitija iskoristivost je pri poslovima do 6m dubine.

Razupore su kompatibilne sa razuporama od Krings KS 60 oplata. Kao kod svih KRINGS oplatnih kutija, rad sa ovim rubno poduprijetim kompaktnim elementima u praktičnim veličinama je vrlo jednostavno, jeftino, sigurno i pouzdano. Ne dolazi do ometanja okoline prilikom prevoza ili vibracija. Oplatne kutije mogu biti postavljane u gotove rovove ili spuštane direktno u radnu iskopinu.


Dužina polja:2,50 m - 4,50 m
Visina osnovnog box-a:2,40 m / 2,60 m
Visina nastavnog box-a:1,30 m
Prolaznost za cijev:max. 1,56 m
Težina:1399 kg - 2715 kg

Download sekcija:


Galerija