• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

Krings Verbau box kanalna oplata KVL

Ova mala čelična oplata je specifično rađena za unutar gradske podporne poslove. KRINGS KVL je idealan za postavljanje i modernizaciju vodovodnih i plinskih cijevi kao i telefonskih i strujnih kablova i za izgradnju servisnih linija.
Zahvaljujući maloj težini, oplate su prikladne za rukovanje sa malim bagerima ili kombinirkama.
Opremljene su čvrstim razuporama, koje mogu biti podešavane na željene rovne širine kao i brzo mijenjane (osigurane bolcnima i sigurnosnim osiguračem). Kopče na četiri kutna stupa pojednostavljuju rukovanje ovim tipom oplate.

Unatoč maloj težini, sastavljene oplate su stabilne i prikladne za instalacije kod pripremljenih rovova, kao i pri spuštanju u pripremne iskopine. Uz pomoć adaptera, razupore razvijene za KS 60 i KS 100 oplate mogu također biti upotrebljavani sa KVL Krings box kanalnom oplatom.

Dužina polja:2,00 m - 3,50 m
Visina osnovnog box-a:1,50 m / 2,00 m / 2,40 m
Visina nastavnog box-a:0,50m / 1,00 m / 1,30 m
Prolaznost za cijev:0,72m / 0,97 m / 1,30 m
Težina:527 kg - 1123 kg

Download sekcija: