• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

KRINGS klizna dvostruka box oplata DG FP

KRINGS klizna box DGFP verzija podgrade je logičan daljnji razvojni box oplate u klizni sistem, klizni sistem vodilica, koje tvore zatvoren sustav. Podgrađivanje pomoću kliznih vodilica je namijenjeno za mekana tla, te se koristi isključivo u "spusti i odreži" metodi. U FP sistemu, gljivasti okov (nosač razupore) je fiksiran u kliznoj dvostrukoj vodilici.

Krings DG FP je najprodavaniji klizni sustav na svijetu. Originalne Krings dvostruke vodilice omogućavaju paralelnu instalaciju kao i ekstrakciju čeličnih oplata. Mala jedinična težina kao i trenje dozvoljavaju korištenje kašika ili grajfera srednje veličine. Dvostruki klizni oplatni sistem je prikladan za dubine do 19.7' / 6.00 m u otežanim terenskim uvjetima.


Dužina polja:2,00 m - 7,00 m
Visina osnovne ploče: 2,32 m
Visina nastavne ploče: 1,30 m
Visina propusnosti za cijev: max.1,50
Dubina podgrađivanja: max 7,40 m
Nosivost podgrade:23,85 - 55,80 kN/m2


Download sekcija: