• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

KRINGS klizna box oplata EGFP

KRINGS klizna FP verzija podgrade je logičan daljnji razvojni box oplate u klizni sistem, klizni sistem vodilica, koje tvore zatvoren sustav. Podgrađivanje pomoću kliznih vodilica je namijenjeno za mekana tla, te se koristi isključivo u "spusti i odreži" metodi. U FP sistemu, gljivasti okov (nosač razupore) je fiksiran u kliznoj pvodilici fiksno.

Kontinuirano međusobno fiksirana podgrada sa kliznim sistemom čine ovaj najmanji KRINGS klizni sistem najidealnijim rješenjem za meke i klizave površine na dubinama do 12.0' / 3.70 m.

Dužina polja: 2,00 m - 7,00 m
Visina osnovne ploče: 2,32 m
Visina nastavne ploče: 1,30 m
Visina propusnosti za cijev: max. 1,40m
Dubina podgrađivanja: max 3,70 m
Nosivost podgrade:23,58 - 55,80 kN/m2


Download sekcija: