• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

KRINGS gradska klizna kanalna oplata PV

Vodovi iznutra, promet izvana.
Pri radovima u unutrašnjosti gradova, potrebno je obratiti pozornost na brojne dodatne vodove koji prelaze radne kanale. Istovremeno je potrebno umanjiti vibracije zbog blizine kuća, vodova i tračnica koje su često sastavni dio podgrade.

Veliko-plošna podgrada ne dolazi u obzir - uprkos njihovim ostalim prednostima - koristi se u djelovima rovova koji su izpresjecani brojnim opskrbnim vodovima, iako samo iz funkconalnosti.

Postoje beskonačne kombinacije.
Novi KRINGS gradski paralelni oplatni ram sistem može biti kombiniran sa komponentama KRINGS paralelnog sistema sa razuporama, kliznim razuporama i velikim podgradnim pločama. Posljedično, prednosti podgrađivanja u unutrašnjosti grada se mogu kombinirati sa sistemom podgrada na istom gradilištu. Ova činjenica baca potpuno novo svjetlo na pripremu toškovnika i procjene efikasnosti u podgrađivanju.

 
Dužina modula: 2,77 m / 4,27 m
Dužina klizne vodilice: 4,00 m
Visina elementa za talpe: 1,00 m
Dužina talpi (KD VI/8) varijabilna


Download sekcija: