• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

KRINGS presa za utiskivanje talpi DPV

Mašina za podgrađivanje DPV je razvijena za potrebe izgradnje i popravke podzemnih cjevovoda u uskim ulicama, sa poprečnim instalacijama, združenim objektima kao i unutrašnjosti gradova gdje se infrastrukturne i prometne smetnje moraju držati na minimumu.

KRINGS presa za utiskivanje talpi DPV je mašina koja se preporuča kao bezvibracijska metoda podgrađivanja.Dužina polja:5,50 m /6,70
Visina osnovnog box-a:1,00 - 3,00 m
Dubina podgrađivanja:varijabilna 4,50 -5,50 m
Sila utiskivanja kN76,5 kN / 90 kN
Br. talpi / žmurja14 kom. / 18 kom.


Download sekcija: