• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

Krings Aluminijum kanalna oplata ALU box

Aluminijska lagana oplata je idealan oplatni sistem za rovove do 3m dubine u urbanim sredinama. Koristi se za sve konvencionalne radove podgrađivanja te za postavljanje cjevovoda, plinovoda i kablova, kako za cijevi, tako i za šahtove, te za servisne vodove, popravke i inspekcije. Također se koristi za startne i konačne građevinske jame prilikom postavljanja vodova bez kopanja, kao i za podgrađivanje krajeva kanala kod postavljanja cjevovoda u kanalima.

Aluminijske lagane oplate su prikladne za sve tipove tla. 
Kohezivna tla: Umetanje i postepeno izvlačenje kompletne oplate šahta. 
Nekohezivna i tekuća tla: stvaranje oknastog prstena sa prethodnim iskapanjem; umetanje oplatnih kutnih šina okna i aluminijske ploče naizmjenično uz iskopavanje; stvaranje otvora  između aluminijskih ploča; odstranjivanje odozdo prema  gore.

Dužina polja:2,00 m - 3,00 m
Visina ploče:0,50 m
Dubina podgrađivanja:varijabilna do 3,0 m
Prolaznost za cijev:max. 0,30 m
Težina:80 kg - 800 kg


Downoad sekcija: