• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

Krings element za talpe BLU

BLU element za talpe - manja varijanta za urbane projekte.
Kao i DKU veliki element za talpe, manja varijanta je također univerzalna i ekonomična metoda podgrađivanja sa smanjenim deformacijama. Posebno je prikladna za gradske projekte sa opskrbnim linijama koje prelaze rovove. Idealno za postavljanje plinskih i vodovodnih cijevi kao i druge poveznice do dubina od cca. 2.5 m kao i propusnosti otvora za cijevi do 1,88 m.

KRINGS BLU element za talpe služi kao gornja vodilica za talpe koje se umeću vertikalno u tlo. Talpe se spuštaju kroz napredovanje u iskapanju, potisnute od strane kašike rovokopača sa malim vibracijama. Postavljanje i prethodno podešavanje je slično box oplatnim sistemima.
 
Potporne zagate mogu biti korištene na dva načina.

1. Za korištenje elementa za talpe u rovu, potporne zagate su prikvačene na vrh elementa. 
2. Ukoliko se okvir koristi van rova, stabilizatori se kvače na dno elementa.

Poznati KRINGS razuporni sistemi su dokazana potpora komponentama za Krings BLU.

Dužina polja:2,51 m
Visina osnovnog box-a:0,72 m
Dubina podgrađivanja:varijabilna do 2,5m
Prolaznost za cijev:max. 2,17 m
Težina:465 kg

 Downoad sekcija: