• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

Krings univerzalni element za talpe DKU

Univerzalna metoda podgrađivanja

Univerzalna metoda podgrađivanja. KRINGS DKU okvir za talpe je univerzalna i ekonompična metoda podgrađivanja sa malo deformacija. Posebno je prikladna za gradske projekte sa opskrbnim linijama koje unakrsno prelaze rovove, kao i dokazana efikasnost kod radova sa veliko-površinskim čeličnim oplatama. 
DKU element služi kao gornja vodilica za umetanje talpi u tlo. Talpe se potiskuju kašikom rovokopača uz minimalnu vibraciju dok se iskopavanje nastavlja. DKU element se unaprijed slaže i postavlja na istom principu kao i ostali box oplatni sistemi.


Razne aplikacije novog Krings DKU elementa su omogućene uz sljedeće dodatne elemente:

 • Krings DKU element kao autonomna oplatna jedinica sa razuporama
 • Adapter klizne šine omogućuje korištenje E+S jednostruku kliznu linearnu oplatu, KRINGS pojedinačnu PV kliznu oplatu kao i kutne klizne podgrade.
 • Korištenjem kutnog oplatnog adaptera, okvir za talpe može služiti kao zatvoreni (4-strani) šaht.
 • Dodatna primjena je instalacija elemenata u seriji

Veliki otvori za prolaz cijevi su tada mogući u skladu sa potrebama statične nosivosti. E+S razuporni sistem kao i KRINGS razuporni sistemi su dokazane razuporne komponente za DKU element. U velikim dubinama i u skladu sa potrebama statične nosivosti, ovaj univerzalni sistem koristi E+S i KRINGS zidne razupore kao oslonac za talpe.

Dužina polja:2,27 m - 3,81 m
Visina osnovnog box-a:1,00 m
Dubina podgrađivanja:varijabilna
Prolaznost za cijev:max. 3,35 m
Težina: 1320 kg - 1870 kg

 Downoad sekcija: