• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

KRINGS element za talpe KKP

KRINGS KKP sistem elemenata za talpe je korišten kao jamska vodilica za talpe ili lagane kanalske profile prilikom instalacije. Nakon što se oplatna kutija postavi u iskopani rov, rovokopač postavlja ploče u vodilice za talpe i započinje iskopavanje. Izmjenjive vodilice omogućavaju korištenje talpi raznih visina i širina. Ovo je vrlo učinkovita i štedna metoda i praktičan i neophodan dodatak pri korištenju veliko-plošnih čeličnih oplata u urbanim sredinama gdje je potrebno postavljati brojne prelaze za instalacije.

Kako proces iskopavanja napreduje talpe se potiskuju prema dolje sa kašikom rovokopača dok se ne postigne željena dubina. Kao alternativa, talpe je također moguće zabijati sa malim hidrauličkim vibratorom koji će također potisnuti ploče ispod konačne razine vode u teren. Ovaj provjereni Krings KKP oplatni sistem rješava sve probleme vezane uz gradske vodove te omogućuje da se kompleksni i zahtjevni radovi ivedu efikasno i jednostavno. Vrlo efikasan oplatni sistem koji sam po sebi, ili kada se integrira u KRINGS oplatni sistem, predstavlja vrlo učinkovit, fleksibilan, štedan i praktičan sistem rješavanja problema oko podgrađivanja.

Dužina polja:2,83 m - 4,07 m
Visina osnovnog box-a:0,48 m / 1,00 m
Br talpi:14 kom. KD4 / KD6
Prolaznost za cijev: max. 3,65
Dubina podgrađivanja:max 2,30 m / 6,00 m

Download sekcija: