• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program

Krings Verbau box oplata KS100 kutni box

Sa umetnutim kutnim stupovima rovno podgrađivanje se može odraditi sa KRINGS KS100 kutnim box-om jednostavno i brzo, sa kojima djelomična neophodna proširenja mogu biti osigurana za npr. instalacijske šahtove kod završenih jedinica na siguran i ekonomičan način.
Ovaj sistem je dobro razrađen i u kombinaciji sa KS60 oplatom te je idealan za izgradnju cjevovoda i šahtova. Dimenzije ove oplatne kutije mogu biti odrađene da budu kompatibilne sa dimenzijama upojnog bunara ili manjih građevinskih jama. Kutne nastavne box oplate su također dostupne za rad u dubokim rovovima.

Dužina polja:2,00 m - 4,50 m
Visina osnovnog box-a:2,40 m / 2,60 m
Visina nastavnog box-a:1,30 m
Prolaznost za cijev:max. 1,56 m
Težina:1399 kg - 2715 kg

Download sekcija: