• slidebg2
    Vaš pouzdan partner
    za provjetravanje

Ventilacija za rudarstvo i tunelogradnju DLK

Vertikalne fleksibilne tlačne ventilacijske cijevi

Vertikalne ventilacijske cijevi upotrebljavamo za separatno provjetravanje u vertikalnim jamskm prostorijama kao npr. okna, šahtovi, sljepa okna i dr. Vent. cijevi se proizvode u standardnim promjerima od fi 200 do fi 1200 mm, a dužine mogu biti od 10 - 50 m. Cijevi su izrađene od antistatičkog i negorivog materijala certificirane sukladno ATEX direktivi 94/9/WE te posjeduju ATEX M1, M2 i BAS certifikate. Cijevi nose oznaku CE što znači da posjeduju i certifikad o sukladnosti kao i sigurnosni certifikat EU. Kompletan ovjesni pribor ulazi u obim isporuke.

Galerija