• slidebg2
    Vaš pouzdan partner
    za provjetravanje

Ventilacija za rudarstvo i tunelogradnju DLK

Usisne (rebraste) ventilacijske cijevi DLK

Usisne ventilacione cijevi upotrebljavamo za separatno provjetravanje jamskih prostorija kao i tunela u tunelogradnji. Rebraste cijevi se proizvode sa u promjerima od fi 100 do fi 1400 mm, dok su standardne dužine od 5 - 10 m. Cijevi su izrađene od antistatičkog i negorivog materijala, certificirane sukladno ATEX direktivi 94/9/WE i posjeduju ATEX M1, M2 i BAS certifikate. Cijevi nose oznaku CE što znači da posjeduju i certifikad o sukladnosti kao i sigurnosni certifikat EU.

Galerija