• slidebg2
    Vaš pouzdan partner
    za provjetravanje

Ventilacija za rudarstvo i tunelogradnju DLK

Tlačne (gladke) ventilacijske cijevi DLK

Tlačne ventilacione cijevi upotrebljavamo za separatno provjetravanje jamskih prostorija kao i tunela u tunelogradnji. Tlačne cijevi se proizvode sa u promjerima od fi 200 do fi 2400 mm, a dužine mogu biti od 10 - 50 m. Cijevi su izrađene od antistatičkog i negorivog materijala certificirane sukladno ATEX direktivi 94/9/WE te posjeduju ATEX M1, M2 i BAS certifikate. Cijevi nose oznaku CE što znači da posjeduju i certifikat o sukladnosti kao i sigurnosni certifikat EU.

Galerija